Envia'ns un missatge

Si vols col·laborar amb nosaltres o obtenir més informació sobre els nostres projectes, omple el formulari següent i aviat ens posarem en contacte amb tu.

Nombre
Apellidos
Email
Teléfono
Mensaje

DIRECCIÓ

Gran Vía, 630, 4ª planta, 08010 Barcelona

TELÈFON

934 182 672

EMAIL

info@arc-homes.com

FAQ's

Podem definir una obra nova com aquella que s’edifica sobre un terreny en el qual no hi ha altres construccions prèvies.

Pel que fa al projecte d’obra nova, és el document tècnic redactat per un arquitecte que serveix per definir les característiques i prestacions que ha d’oferir una obra per a ser construïda amb les garanties de seguretat, funcionalitat, salubritat, confort i durada exigibles. En el projecte es defineixen les solucions constructives i arquitectòniques que permetran complir amb els requisits propis de l’ús de l’edificació i amb l’adequació als paràmetres urbanístics normatius.

És un document que ARC Homes, com a promotor, lliura al comprador i que especifica de manera detallada els materials que s’utilitzaran en la construcció de l’immoble, de manera que el comprador tingui informació suficient per conèixer les característiques detallades de l’immoble que està adquirint.

La LOE (Llei d’Ordenació de l’Edificació) atorga uns terminis de garantia en funció del tipus de desperfecte que es pugui trobar a l’habitatge.

Els terminis són els següents:

  • 10 anys per defectes estructurals (bigues, pilars, forjats, fonamentació, murs de contenció, etc.)
  • 3 anys per defectes dels elements constructius o instal·lacions que afectin l’habitabilitat de l’edifici.
  • 1 any per defectes d’acabats.

1.- Taxació:

2.- Notaria:

Tant la compra de l’habitatge com la signatura del préstec hipotecari comporten despeses de notaria. Els honoraris dels notaris, denominats aranzels, estan regulats per l’Estat i tots cobren aproximadament el mateix per serveis idèntics.

3.-Registre de la Propietat:

Un cop l’acord de compravenda i el contracte de préstec hipotecari s’eleven a escriptura pública, cal anar al Registre de la Propietat i inscriure’ls. D’aquesta manera, l’acord té efectes davant tercers i la llei proporcionarà un entorn legal més segur del que hi hauria si no s’inscrivissin.

4.-Impostos:

IVA: el cost és del 10% sobre el preu de compra o del 4% en el cas específic que fos un Habitatge de Protecció Oficial (HPO). Aquest impost el paga el comprador al venedor (normalment una promotora) i el venedor s’encarrega de liquidar-lo a Hisenda.

AJD: l’Impost d’Actes Jurídics Documentats és un impost que grava, en aquest cas, la signatura davant notari de les escriptures públiques i la corresponent inscripció al Registre. Qui sol·licita una hipoteca queda també subjecte al pagament d’un altre AJD.